Notater fra TBU til det første konsultasjonsmøtet 2009

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Informasjon om konsultasjonsordningen finner du her.