TBUs åpne fagseminar 2014: Kommunereform og oppgaver

Sett av torsdag 11. desember til årets åpne fagseminar i regi av Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU). Årets tema er kommunereform og oppgaver.

Seminaret inkludert lunsj er gratis.

Tid: 11. desember, 1000-15.00
Sted: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo.
Adresse: Bryggetorget 3, 0250, 0191 Oslo
Påmeldingsfrist: Torsdag 4. desember.
Seminaret er nå fulltegnet.

Presentasjoner

Jørgen Amdam: Alternativer for regionalt folkevalgt nivå (pdf)

Bjørn Fauchald: Noen erfaringer fra tidligere sammenslutningsforsøk, sammenslutninger og refleksjoner rundt dagens prosess (pdf)

Bent Aslak Brandtzæg: Hovedtrekk fra ekspertutvalgets sluttrapport (pdf)

Erling Dokk Holm: Produktivitet, byvekst og kommunenes framtid (pdf)

Gisle Dahn: Ny kommune i Vestfold? (pdf)

Nils Aarsæther: Små kommunar – store oppgåver. Betydninga av amatørskap, innovasjon og mellomromskompetanse (pdf)

Til toppen