Seminarer

Utvalget arrangerer hvert år et fagseminar som er åpent for alle interesserte. Seminaret finner vanligvis finner sted i begynnelsen av desember. Presentasjonene fra seminarene tidligere år kan du finne her.

2016: Kommunereform - hva skjer nå?
2015: Norge ved et veiskille - hvordan påvirker det kommunene? 
2014: Kommunereform og oppgaver
2013: Kommunestruktur
2012: Forholdet mellom stat og kommuner
2011: Kommunesektoren og finansmarkedene