TBUs åpne fagseminar 2012: Styring på ulike nivåer – Forholdet mellom stat og kommuner

Sett av torsdag 13. desember til årets åpne fagseminar i regi av TBU. Årets tema er ”styring på ulike nivåer – forholdet mellom stat og kommuner”. Seminaret holdes på Felix konferansesenter i Vika.

Sett av torsdag 13. desember til årets åpne fagseminar i regi av TBU. Årets tema er ”styring på ulike nivåer – forholdet mellom stat og kommuner”.

Program:

Styring på ulike nivåer – Forholdet mellom stat og kommuner:

Tid: Torsdag 13. desember kl. 10-14.30
Sted: Felix konferansesenter,Vika, Oslo.
Adresse: Bryggetorget 3

10.00 – 10.10: Åpning ved utvalgsleder Lars Erik Borge

10.10-10.30: Styringsutfordringer i forholdet mellom stat og kommuner
Innleder: Trine Myrvold, forskningssjef i NIBR

10.30-11.00: Likeverd mellom stat og kommune?
Innleder: Jan Erling Klausen, forsker ved NIBR 

11.00-11.30: Målstyring i kommunesektoren – Fungerer det? (og hva er alternativene)
Innleder: Jostein Askim, førsteamanuensis ved institutt for statsvitenskap (UiO)

11.30-12.30: Lunsj

12.30-13.15: Hvorfor kom vi inn i ROBEK og hvordan kom vi ut?
Innleder: Kirsten Lehne Pedersen, Rådmann i Andøy kommune, og Geir Halstensen,KS

13.15-13.30 Beinstrekk og kake

13.30-13.55: Styringsutfordringer i kommuner med vekst
Innleder: Økonomisjef Emil Schmidt, Ås kommune

13.55-14.25: Øverst i næringskjeden. Styring sett fra statens side.
Innleder: Eivind Dale, departementsråd i Kommunal- og regionaldepartementet

14.25-14.35: Oppsummering/avslutning

Påmeldingsfrist er fredag 7. desember. Det er 100 plasser og førstemann til mølla som gjelder.

Til toppen