TBUs åpne fagseminar 2015: Norge ved et veiskille – hvordan påvirker dette kommunene?

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) avholdt fagseminar torsdag 10. desember.

Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren (pdf) 
v/ avdelingsdirektør Per Mathis Kongsrud, Finansdepartementet

Utfordringene sett fra et kommuneperspektiv (pdf)
v/ sjeføkonom Per Richard Johansen, KS 

Syv magre år. Norges lysegrå framtid (pdf)
v/ sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen, Eika

Utviklingen i pensjonspremiene på kort og mellomlang sikt (pdf)
v/ administrerende direktør Åmund Lunde, Oslo pensjonsforsikring

Kommunal gjeldsutvikling og bruk av ulike lånekilder – hvor går veien videre? (pdf) 
v/ utlånsdirektør Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken

Innvandring og offentlige finanser (pdf)
v/ forskningsleder Erling Holmøy, SSB