TBUs åpne fagseminar 2018: Kommunene og morgendagens velferdssamfunn

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) inviterte til fagseminar 6. desember 2018.

Årets tema var utfordringer og muligheter for kommunene i morgendagens velferdssamfunn.

Portrett av fem innledere og tittel på foredragene

En eldre befolkning og et begrenset rom for økt bruk av oljeinntekter bidrar til endringer for kommunene framover. Velferden som leveres av kommunene henger tett sammen med utviklingen i inntekter og utgifter for stats- og kommuneforvaltningen sett under ett.

På seminaret så seniorforsker Erling Holmøy ved Statistisk sentralbyrå nærmere på finansieringsproblemer for velferdsstaten, mens tidligere rektor og professor Victor Norman ved Norges Handelshøyskole stilte spørsmål om velferdsstaten vil reparere seg selv.

Signy Irene Vabo, professor ved Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, gav perspektiver på balansen mellom statlig styring og kommunalt handlingsrom. Therese Håkonsen Karlseng, spesialrådgiver i avdeling for lokaldemokrati, europapolitikk og internasjonalt arbeid i KS gav en kommentar til Vabos innlegg.

Terje P. Hagen, professor ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo og Mette Gro Iversen, kommunaldirektør for helsevern og sosialomsorg i Ullensaker kommune, formidlet sine perspektiver for morgendagens omsorgstjenester.

Presentasjoner fra seminaret: