Styring på ulike nivåer - forholdet mellom stat og kommuner

TBUs fagseminar desember 2012

Navn:

Stilling:

Arbeidssted:

E-postadresse: