Vi tilbyr

Kulturdepartementet har 160 faglig dyktige medarbeidere. De fleste har en miks av selvstendig arbeid og arbeid i tverrfaglige arbeidsgrupper, gjerne satt sammen fra ulike avdelinger.

Tre ansatte som har møte, de ser på en PC.
Foto: Ilja C. Hendel

Vi scorer høyt på både engasjement, jobbtilfredshet og trivsel. Vi har egen storstue som er samlingspunkt for alle i lunsjen og ved sosiale arrangementer. Et eget velferdsutvalg arrangerer sammenkomster for økt samhold og trivsel. Kulturdepartementet er kort og godt en god arbeidsplass!

I Kulturdepartementet får du:

  • interessante og utviklende arbeidsoppgaver i spenningsfeltet mellom politikk og forvaltning
  • mulighet for kurs, videreutdanning og hospitering, blant annet i EU-kommisjonen
  • fleksibel arbeidstid
  • trening i arbeidstiden
  • subsidiert kantine
  • medlemskap i Statens pensjonskasse