Ekspedisjonssjef Hege Nygård

Portrettfoto av Hege Nygård

Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
E-post: [email protected]
Mobil: 91 66 43 83

Nygård er leiar for Avdeling for likestilling, diskriminering og internasjonale saker.

Til toppen