Ekspedisjonssjef Ingrid Vad Nilsen

Portrett av ekspedisjonssjef Ingrid Vad Nilsen

Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
E-post: Ingrid-Vad.Nilsen@kud.dep.no
Telefon: 22 24 79 01

Vad Nilsen er leiar for Avdeling for tru, livssyn og kulturvern i Kulturdepartementet