Avdeling for tru, livssyn og kulturvern

Avdelinga har ansvar for trus- og livssynspolitikken, for den nasjonale politikken innanfor felta arkiv, bibliotek, litteratur og språk, og for koordinering av internasjonale saker på kulturområdet. Dessutan har avdelinga eit overordna ansvar for forvaltning av dei offentlege gravplassane og for krigsgraver.

Avdelinga har følgande seksjonar:

  • TK1

    Har ansvar for etatsstyring og kulturvern.

  • TK2

    Har ansvar for sakene innanfor trus-og livssynspolitikken.

Til toppen