Avdeling for tru, livssyn og kulturvern

Avdelinga har ansvar for trus- og livssynspolitikken og den sentrale forvaltninga av Den norske kyrkja og det overordna ansvaret for Opplysningsvesenets fond og krigsgravtenesta. Utvikling av den nasjonale politikken innanfor felta arkiv, bibliotek, litteratur og språk ligg og til denne avdelinga, og koordinering av internasjonale saker på kulturområdet. Avdelinga forvaltar løyvingar og tilskot til statlege og ikkje-statlege organ og institusjonar, samt lover og regelverk innanfor desse felta.

Avdelinga har følgande seksjonar:

  • TK1

    Har ansvar for etatsstyring og kulturvern.

  • TK2

    Har ansvar for sakene innanfor trus-og livssynspolitikken og Den norske kyrkja.