Kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kulturdepartementet

E-post: hanne.gjortz@kud.dep.no
Telefon: +47 22 24 70 83
Mobil: +47 95 75 52 13

Pressekontakt