Seniorrådgivar Karen Moe Møllerop

Taleskrivar (permisjon)

Portrettbilete av Karen Moe Møllerop

E-post: Karen-Moe.Mollerop@kud.dep.no
Telefon: +47 22 24 78 58