Ekspedisjonssjef Christine Hamnen

Ekspedisjonssjef Christine Hamnen

Adresse: Postboks 8030 Dep,
E-post: christine.hamnen@kud.dep.no
Telefon: 22 24 80 19

Hamnen er leiar for Medie- og kunstavdelinga i Kulturdepartementet.