Konstituert ekspedisjonssjef Heidi Karlsen

Heidi Karlsen

Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
E-post: heidi.karlsen@kud.dep.no
Telefon: 22 24 78 38

Karlsen er konstituert leiar for Medie- og kunstavdelinga i Kulturdepartementet, med særleg ansvar for seksjon MK2 og MK3.