Konstituert ekspedisjonssjef Øyvind Christensen

Øyvind Christensen

Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
E-post: Oyvind.Christensen@kud.dep.no
Telefon: 22 24 80 02

Christensen er konstituert leiar for Medie- og kunstavdelinga i Kulturdepartementet, med særleg ansvar for seksjon MK1.