Ekspedisjonssjef Nina Økland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kultur- og kirkedepartementet

Ekspedisjonssjef Nina Økland

E-post: nina.okland@kud.dep.no
Telefon: 22 24 80 34

Økland er leiar for Medieavdelinga i Kulturdepartementet.