Stab

Staben har ansvar for koordinering og utvikling av statsbudsjett og etatsstyring, i tillegg til kompetanse- og metodeutvikling av økonomisk analyse på avdelinga sine område. Eigarstyring av Filmparken AS ligg under ansvarsområdet til staben. Det gjer òg spørsmål om ytringsfridom, fellessaker og administrativ støtte.

  

Til toppen