Filmparken AS

Filmparken er en næringspark for filmbransjen. Eiendommen Filmparken eies av Filmparken AS. Filmparken AS eies av Kultur- og likestillingsdepartementet (78%), Oslo kommune (12%) og ca. 80 mindre aksjonærer (norske kommuner og kinoer).

Fagområdene som spenner fra filmarbeidere til produsenter innen kinofilm, reklamefilm, dokumentarer, TV-produksjoner, musikk og utstyrsleverandører, kafé, regnskapskontor for filmselskaper, scenograf, kostymører, musikkskapere og special-effect makere.

Filmparken er en videreutvikling av det området som Norsk Film AS i sin tid opparbeidet. Stedet skal søke å være et grunnlag for nyetableringer i bransjen og bidra til opprettholdelse og utvikling av det aktive produsentmiljøet.

Filmparkens vedtekter og årsregnskap (ekstern lenke)

Nettside: http://www.filmparken.no/