NRK - Norsk Rikskringkasting AS

Allmennkringkasteren NRK er et statlig eid aksjeselskap. Kultur- og likestillingsdepartementet er generalforsamling og velger NRKs styre.

NRKs årsrapporter (ekstern nettside)

Nettside: http://www.nrk.no/