Konstituert statssekretær Himanshu Gulati (FrP)

Statssekretær Himanshu Gulati

Adresse: Grubbegata 1, 0030 Oslo
E-post: himanshu.gulati@kud.dep.no
Telefon: 22 24 70 17
Mobil: 454 29 332

Født: 1988

Statssekretær Himanshu Gulati er fra 15. januar 2016 og inntil videre konstituert i en 25% stilling som statssekretær for statsråd Linda Cathrine Hofstad Helleland i Kulturdepartementet. Hans portefølje i Kulturdepartementet vil være saker om frivillighet og idrett. Gulati vil fortsatt være statssekretær for statsminister Erna Solberg, i en 75% stilling.

Politiske stillinger  
2016 – Konstituert statssekretær i Kulturdepartementet
2014 – Statssekretær på Statsministerens kontor
2013 – 2014 Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet
2012 – 2014 Formann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU)
2010 – 2012 1. nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU)
2011 – 2011 Politisk rådgiver for Fremskrittspartiets stortingsgruppe
2010 – 2011 Byrådssekretær for helse og eldreomsorg i Oslo
   
Utdanning  
2007 – 2010  Bachelor i økonomi og ledelse fra Handelshøykolen BI (Oslo)
   
Andre politiske verv  
2013 –  1. vararepresentant til Stortinget fra Akershus (FrP)
2007 – Kommunestyrerepresentant i Skedsmo (FrP)