Politisk rådgiver Maren Aasan (H)

Adresse: Grubbegata 1, 0030 Oslo
E-post: Maren.Aasan@kud.dep.no
Telefon: 22 24 78 30

Født: 1995

Maren Aasan ble ansatt som politisk rådgiver for kulturminister Linda Hofstad Helleland 20. oktober 2017.

Jobb og andre verv

2017 -  Politisk rådgiver i Kulturdepartementet

2015-2017 Kommunikasjonsrådgiver, Høyres stortingsgruppe

2015-2019 Vararepresentant, Nord-Trøndelag fylkesting, Høyre

2015-2019 Vararepresentant, Verdal kommunestyre, Høyre

2014-2015 Pleieassistent, Rissa sykehjem

2014 Leder, Nord-Trøndelag Unge Høyre

Utdanning

2014 Generell studiekompetanse med fordypning i drama Inderøy videregående skole

2015 – d.d. Masterstudent i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo