Politisk rådgiver Mona Melanie Lindseth (V)

Adresse: Grubbegata 1, 0030 Oslo
E-post: Mona-Melanie.Lindseth@kud.dep.no
Telefon: 22 24 78 17

Lindseth ble ansatt som politisk rådgiver for kulturminister Trine Skei Grande 17. januar 2018.

Mona Melanie Lindseth er opprinnelig fra Vikersund. Hun kommer fra stilling som kommunikasjonsrådgiver i Venstres hovedorganisasjon og stortingsgruppe. Før hun startet i Venstre høsten 2016 kom hun fra stilling som redigerer i Dagens Næringsliv. Lindseth er utdannet fotograf og medieviter innen politisk kommunikasjon.

Lindseth har tidligere blant annet vært media- og kommunikasjonssjef for World Cup i skiflyging og RAW Air i Vikersund. Hun har vært organist i Den norske kirke og frilansmusiker, har jobbet i Film fra Sør og Arabiske filmdager, samt vært delaktig i utredningen av Oslos nye filmfestival OsloPix. Hun har også jobbet med kommunikasjon og kultur ved generalkonsulatet i New York. 

Nov 2016 - Jan 2018: Kommunikasjonsrådgiver i Venstres hovedorganisasjon og Venstres stortingsgruppe
Apr 2015 – Mars 2017: Media og Kommunikasjonssjef for FIS World Cup i Skiflyvning i Vikersund og Raw Air Vikersund. (Frivillig arbeid)
Jan 2017 – Nov 2017: Redigerer i Dagens Næringsliv
Feb 2016 – Jun 2016: Kommunikasjonsrådgiver i Stiftelsen Film Fra Sør
Aug 2015 – Des 2015: Kultur- og kommunikasjonspraktikant ved Det Kongelige Norske Generalkonsulat i New York
Mai 2013 – 2017: Fotograf
Jun 2008 – Mai 2015: Freelance journalist Bygdeposten
Okt 2007 – 2011: Organist Modum Kirkelige Fellesråd

Utdanning:

2013 – 2015: Bachelor i Medievitenskap – Politisk kommunikasjon. Universitetet i Oslo
2011 – 2013: Fagfotograf. Norsk Fotofagskole i Trondheim
2012: Årsenhet Kunsthistorie. Norges Teknisk- og Naturvitenskapelige Universitet

Til toppen