Statssekretær Bård Folke Fredriksen (H)

Adresse: Grubbegata 1, 0030 Oslo
E-post: postmottak@kud.dep.no
Telefon: 22 24 78 03

Bård Folke Fredriksen ble utnevnt til statssekretær for kulturminister Linda Hofstad Helleland av Kongen i statsråd 16. desember 2015, med virkning fra 8. januar 2016.

Bård Folke Fredriksen (født i Oslo, 1967) har vært statssekretær (Høyre) i Kulturdepartementet siden januar 2016.

Fredriksen har tidligere hatt flere politiske verv i Oslo kommune. Han var byråd for byutvikling (2009-2015), gruppeleder for Høyre og leder for Finanskomiteen (2001-2009), byråd for eldre og bydelene (2000-2001) og byråd for kultur og utdanning (1999-2000).

Bård Folke Fredriksen har bachelorgrad i offentlig rett og statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.