Bildende Kunstneres Hjelpefond

Fondet skal i følge loven kreve inn 5 prosent av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over 2000 kroner, samt forvalte de innkrevde midlene. Avgiften går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere i Norge.