Frivillighetsregisternemnda

Frivillighetsregisternemnda er en selvstendig klagenemnd for saker knyttet til registrering i Frivillighetsregisteret.

Nemnda er samordnet med Lotterinemnda ved at medlemmer og personlige varamedlemmer i Lotterinemnda blir oppnevnt til tilsvarende verv i Frivillighetsregisternemnda. I tillegg til dette blir det oppnevnt en representant fra Frivillighet Norge og en representant med inngående kunnskap om frivillig sektor, begge med personlig vara.