Klagenemnda for mediesaker

Nemnda er klageinstans for enkeltvedtak i Medietilsynet. Klagenemnda behandler klagesaker om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester, medieeierskap, mediestøtte og vern av barn og unge. Nemnda behandler også klagesaker om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk.

Ekstern nettside til Klagenemnda for mediesaker