Nordisk Kunstnarsenter Dale

Fremjing og utveksling av nordisk samarbeid innan biletkunst, arkitektur og design gjennom drift av gjesteatelier og anna kunstnarleg verksemd.

http://www.nkdale.no/