Råd: Samarbeidsråd for kultur og reiseliv

Regjeringen har opprettet Samarbeidsråd for kultur og reiseliv for å øke satsingen på kulturturisme i Norge.

Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv skal foreslå tiltak som kan bidra til å øke omfanget, kvaliteten og tilgjengeligheten på kulturbaserte reiselivsprodukter. Det er behov for økt kompetanse blant aktørene, mer effektiv formidling av kulturprodukter, og synliggjøring av kulturtilbudet som del av et attraktivt reiselivsprodukt. Rådet er også bedt om å levere innspill til utarbeidelse av regjeringens planlagte strategi for kultur og reiseliv.

Et godt samarbeid mellom kultur og reiseliv vil bidra til å utvikle en kulturturisme i Norge basert på kvalitet og bredde. Det vil gi flere besøk og gjenkjøp, økt omsetning og verdiskaping, flere investeringer på området, og mer lønnsomme reiselivsprodukter. 

Rådet skal ha en virketid på inntil to år.

Mandat for Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv (.pdf)

 • Reidar Fuglestad, rådsleder
 • Knut-Erik Dybdal
 • Tove Moe Dyrhaug
 • Hege Anita Eilertsen
 • Bård Flikke
 • Stein Olav Henrichsen
 • Karin Hindsbo
 • Kristian Jørgensen
 • Lisbeth Klastrup
 • Marit Lien
 • Monja Mjelva
 • Line Endresen Normann
 • Sølvi Rolland
 • Kjetil Smørås
 • Svein Arild Steen-Mevold
 • Morten Thorvaldsen
 • Maria Utsi