Samarbeidsråd for kultur og reiseliv

Regjeringen har opprettet Samarbeidsråd for kultur og reiseliv for å øke satsingen på kulturturisme i Norge.

Gruppebilde av Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv
Fra venstre: Knut-Erik Dybdal, Line Endresen Normann, Kjetil Smørås, Tove Moe Dyrhaug, Marit Lien, Kristian B. Jørgensen, Kirsti Mathisen Hjemdal (rådssekretær), Monica Mæland, Reidar Fuglestad (rådsleder), Morten Thorvaldsen, Linda Hofstad Helleland, Karin Hindsbo, Lisbeth Klastrup, Hege Anita Eilertsen, Monja Mjelva, Stein Olav Henrichsen Foto: Martin Andersson, Kulturdepartementet

Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv skal foreslå tiltak som kan bidra til å øke omfanget, kvaliteten og tilgjengeligheten på kulturbaserte reiselivsprodukter. Det er behov for økt kompetanse blant aktørene, mer effektiv formidling av kulturprodukter, og synliggjøring av kulturtilbudet som del av et attraktivt reiselivsprodukt. Rådet er også bedt om å levere innspill til utarbeidelse av regjeringens planlagte strategi for kultur og reiseliv.

Et godt samarbeid mellom kultur og reiseliv vil bidra til å utvikle en kulturturisme i Norge basert på kvalitet og bredde. Det vil gi flere besøk og gjenkjøp, økt omsetning og verdiskaping, flere investeringer på området, og mer lønnsomme reiselivsprodukter. 

Rådet skal ha en virketid på inntil to år.

 • Reidar Fuglestad, rådsleder
 • Knut-Erik Dybdal
 • Tove Moe Dyrhaug
 • Hege Anita Eilertsen
 • Bård Flikke
 • Stein Olav Henrichsen
 • Karin Hindsbo
 • Kristian Jørgensen
 • Lisbeth Klastrup
 • Marit Lien
 • Monja Mjelva
 • Line Endresen Normann
 • Sølvi Rolland
 • Kjetil Smørås
 • Svein Arild Steen-Mevold
 • Morten Thorvaldsen
 • Maria Utsi