Styre: Antidoping Norge

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kulturdepartementet

Styret i Antidoping Norge:

Valgerd Svarstad Haugland, styreleiar
Randi Gustad
Knut-Marius Sture
Vibecke Sørensen
Bjørn Christensen
Vebjørn Rodal