Styre: Festspillene i Bergen (2016-2019)

Magne Furuholmen (Den norske stat) - styreleder 
Bjørn Johan Laastad (Hordaland fylkeskommune)
Silja Ekeland Bjørkly (Hordaland fylkeskommune)
Lubna Boby Jaffery (Bergen kommune)
Gert Atle Gundersen (Festspillenes representantskap)
Nina Skage (Festspillenes representantskap)                    
Tonje Elisabeth Peersen (Ansattes representant)