Styre: Filmparken AS (2013-2016)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Tone Bjørnov, styreleder

Cecilie Trøan Kjelsaas, styremedlem

Frode Hoel Helgeland, styremedlem

Arild Kalkvik, varamedlem

Arne Christian Thronsen, varamedlem