Styret for Filmparken AS

Tone Bjørnov, styreleder

Cecilie Trøan Kjelsaas, styremedlem

Frode Hoel Helgeland, styremedlem

Arild Kalkvik, varamedlem

Arne Christian Thronsen, varamedlem