Styret for Kilden Teater- og konserthus

Marianne Elisabeth Johnsen, styreleder

Per Sigurd Sørensen, nestleder

Tore Askildsen, styremedlem

Arnfinn Bjerkestrand, styremedlem

Anne Omholt Hovstad, styremedlem

Lars Lunde, styremedlem

Per Norstrøm, styremedlem

Marie Teresie Sørensen, styremedlem

Bjørg  Wallevik, styremedlem