Styre: Norsk filminstitutt

Styret er oppnevnt for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Styreleder:
Marit Reutz, Oslo. Selvstendig næringsdrivende. Styreleder i Norsk filminstitutts styre 2012-2016.

Styremedlemmer:
Elisabeth Storaas Heggen, Oslo. Kommunaldirektør Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet. Varamedlem i Norsk filminstitutts styre 2012-2016.

Tove Nedreberg, Trondheim. Adm. direktør Adresseavisen/Adresseavisen Gruppen. Styreleder i Mediebedriftenes Landsforening.

Bjørn Eirik Olsen, Tromsø. Daglig leder SpareBank 1 Nord-Norges kulturnæringsstiftelse.

Jo Christian Oterhals, Oppegård. Selvstendig næringsdrivende, Treo AS, strategirådgiver.

Daniel Nordgård, Kristiansand. Forsker v/Agderforskning og universitetslektor v/Universitetet i Agder (varamedlem).


I tillegg velges ett medlem av og blant de ansatte i Norsk filminstitutt ved skriftlig valg. Toril Simonsen har vært de ansattes representant siden 2008 og er gjenvalgt til dette vervet.