Styret for Norsk filminstitutt

Styret har det overordnede ansvaret for Norsk filminstitutt, herunder det faglige, strategiske, administrative og økonomiske ansvaret.

Styret er oppnevnt for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Styreleder:
Marit Reutz, Oslo. Selvstendig næringsdrivende. Styreleder i Norsk filminstitutts styre 2012-2016.

Styremedlemmer:
Elisabeth Storaas Heggen, Oslo. Kommunaldirektør Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet. Varamedlem i Norsk filminstitutts styre 2012-2016.

Tove Nedreberg, Trondheim. Adm. direktør Adresseavisen/Adresseavisen Gruppen. Styreleder i Mediebedriftenes Landsforening.

Bjørn Eirik Olsen, Tromsø. Daglig leder SpareBank 1 Nord-Norges kulturnæringsstiftelse.

Jo Christian Oterhals, Oppegård. Selvstendig næringsdrivende, Treo AS, strategirådgiver.

Daniel Nordgård, Kristiansand. Forsker v/Agderforskning og universitetslektor v/Universitetet i Agder (varamedlem).


I tillegg velges ett medlem av og blant de ansatte i Norsk filminstitutt ved skriftlig valg. Toril Simonsen har vært de ansattes representant siden 2008 og er gjenvalgt til dette vervet.