Styre: Norsk Folkemuseum (2017-2021)

Styret for Norsk Folkemuseum har åtte medlemmer og seks varamedlemmer. Ifølge museets vedtekter utpekes fire av medlemmene, inklusive styreleder, og to av varamedlemmene av Kulturdepartementet.

  • Gunnar Flikke, styreleder
  • Trude Drevland, medlem
  • Gunn Karin Gjul, medlem
  • Knut Ljøgodt, medlem
  • Rina Sunder, varamedlem
  • Dag Rorgemoen, varamedlem