Styret for Norsk rikskringkasting AS

Fra 1. mai 1996 er Norsk rikskringkasting organisert som et aksjeselskap der staten eier alle aksjer. Norsk rikskringkasting AS har til formål å drive allmenn kringkasting og virksomhet som har sammenheng med dette.

De ansatte har 3 medlemmer i styret for NRK AS, hvert medlem har 3 varamedlemmer. For de øvrige 5 medlemmer er det oppnevnt 2 - to - varamedlemmer. Styret velges for to år, jf. NRKs vedtekter § 5. Styret velges av generalforsamlingen (statsråden i Kulturdepartementet), de ansattes representanter etter valg av og blant de ansatte.

Styret er oppnevnt for perioden 8. juni 2016 og fram til generalforsamling i 2018.

Birger Magnus, styreleiar
Gunvor Ulstein, nestleiar
Geir Bergkastet
Audhild Gregoriusdotter Rotevatn
Silvija Seres

Varamedlem: Cato Hellesjø
Varamedlem: Silje Aspholm Hole