Styre: Norsk rikskringkasting AS

Styret er oppnevnt for perioden 8. juni 2016 og fram til generalforsamling i 2018.

Birger Magnus, styreleiar
Gunvor Ulstein, nestleiar
Geir Bergkastet
Audhild Gregoriusdotter Rotevatn
Silvija Seres

Varamedlem: Cato Hellesjø
Varamedlem: Silje Aspholm Hole