Styret for Oslo Filharmoniske Orkester

Styreleder: Kristin Skogen Lund, adm. direktør NHO, Oslo

Styremedlem: John Haldor Wiik, adm. direktør Norwegian Hull Club, Rådal

Styremedlem: Trude Marit Risnes, konserndirektør Kronengruppen, Stavanger

Styremedlem: Sture Carlsson, tidl. direktør for Svensk Scenkonst, Göteborg Symfoniker- og konserthus og Stockholms konserthus.

1. varamedlem: Sture Len Bye, kommunikasjonsdirektør STAMI, Oslo

2. varamedlem: Mari Flaatten Iversen, daglig leder Det norske solistkor, Oslo

I tillegg velges to medlemmer og ett varamedlem blant orkesterets abonnenter for en periode på to år, og to medlemmer og ett varamedlem blant de ansatte i full stilling for en periode på ett år.