Styre: Riksteatret (2015-2018)

Kulturdepartementet har oppnevnt nytt styre for Riksteatret for perioden 2015–2018.

Styret har følgende sammensetning:

Styreleder: Stephan L. Jervell, advokat, Oslo

Nestleder: Maryna Solesvik, professor, Haugesund

Styremedlem: Trond Hannemyr, festivalleder, Porsgrunn

Styremedlem: Annika Levin, kulturkonsulent, Stockholm

Styremedlem: Andre Wallann Larsen, direktør, Bodø

1. varamedlem: Bushra Ishaq, lege og forfatter, Oslo

2. varamedlem: Vegard Foss Andersen, program- og markedssjef, Lier

Følgende er oppnevnt etter forslag fra de ansatte:

Styremedlemmer:                                             Varamedlemmer:

Tine Thomassen                                               Marit Østbye

Alessia Franquillo                                             Nora Hagen