Styret i Stiftelsen Music Norway

Styret har følgende sammensetning:

Styreleder: Leif Holst Jensen, Oslo. Dekan ved Westerdals Oslo ACT. Gjenoppnevnes for en ny periode.

Nestleder: Lena Midtveit, Oslo. Administrerende direktør i Sony Music Norge. Nyoppnevnes for én periode.

Styremedlem: Karen Sofie Sørensen, Bergen. Daglig leder i BRAK. Nyoppnevnes for én periode.

Styremedlem: Lars Petter Hagen, Oslo. Direktør og kunstnerisk leder i Ultima. Gjenoppnevnes for en ny periode.

Styremedlem: Larry Bringsjord, Drammen. Daglig leder i MTG Music. Nyoppnevnes for én periode.

Styremedlem: Steinar Larsen, Trondheim. Daglig leder i TrondheimSolistene. Nyoppnevnes for én periode.

Varamedlem: Erik Brataas, Oslo. Daglig leder i Phonofile. Gjenoppnevnes for en ny periode.

Varamedlem: Malika Makouf Rasmussen, Paris. Komponist, musiker, musikkprodusent og filosof. Nyoppnevnes for én periode.