Styre: Talent Norge AS

Selskapet ble stiftet 21.1.2015 av staten v/Kulturdepartementet, Sparebankstiftelsen DNB og Kristiansand kommunes energiverksstiftelse.

Selskapets formål er utvikling av de fremste kunstneriske talentene i Norge i et samarbeid mellom staten og private aktører, og slik bidra til et kulturliv på høyt internasjonalt nivå og flere kunstnere i verdensklasse. 

Styreleder: John G. Bernander    
Styremedlem: Bentein Baardson      
Styremedlem: Cecilie Broch Knudsen                     
Styremedlem: Brit K. S. Rugland                
Styremedlem: Ingrid Røynesdal      
Styremedlem: Bjørn O. Øiulfstad
Varamedlem: Morten Jakhelln         
Varamedlem: Siren Sundland