Styret for Fond for utøvende kunstnere

Departementets forskrifter om opplysningsplikt og om betaling av avgifter til Fond for utøvende kunstnere.