Styret for Norsk Bergverksmuseum

Norsk Bergverksmuseum er et kultur- og naturhistorisk museum som skal bevare det nasjonale kulturminnet Kongsberg Sølvverk, arbeide for å bevare minner etter bergverksdrift andre steder i landet, forvalte Norges Banks myntverkssamling, bevare minnene etter Kongsbergs industrihistorie og bevare minnene etter Kongsbergs skihistorie.

Arbeidet gjøres ved innsamling, forvaltning, dokumentasjon, forskning og formidling. Museet skal bistå med rådgiving overfor og samarbeide med andre museer, fagmiljøer, myndigheter, organisasjoner og personer i Norge og internasjonalt.