Styret for Norsk Luftfartsmuseum

Styret er ansvarlig for museets administrative oppbygging, skal påse at stiftelsens formål blir fremmet på beste måte og har ansvar for at virksomheten skjer innenfor de økonomiske rammer og øvrige vilkår som til enhver tid gjelder.