Mandat for Talent Norge

Talent Norge skal samarbeide med organisasjoner og institusjoner om å tilføre unge kunstneriske talenter spesialisert kompetanse, utvikle, støtte og muliggjøre deres utfoldelsesmuligheter.

Statlige midler skal utløse privat kapital i et samarbeid for å løfte talenter.

Prioriterte satsinger er på særskilt lovende talenter forut for høyere kunstfaglig utdanning og nyutdannede kunstnere med et unikt, dokumentert potensial. Målgruppen er både utøvende og skapende kunstnere innenfor alle kunstformer og -uttrykk.