Tilskuddsutvalget for produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Utvalget skal avgi utredninger om søknader fra nyhets- og aktualitetsmedier som mener seg berettiget til produksjonstilskudd, og ellers avgi uttalelser i saker som går inn under forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier fastsatt av Kulturdepartementet 25. mars 2014.

Forskriften erstatter forskrift av 26.11.2009 om produksjonstilskudd til dagsaviser. Medietilsynet er sekretariat.