Eksterne undersøkelser

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Her finner du eksterne undersøkelser som Mediemangfoldsutvalget har innhentet.