Innspillsmøter

Innspillsmøtet i Oslo var 25. januar

Innspillsmøtet i Tromsø var 3. februar

Innspillsmøtet i Trondheim var 10. mars

Innspillsmøtet i Bergen var 9. mai

Mandag 25. januar startet utvalget med et stort halvdags innspillsmøte i Oslo, for nasjonale interesserte i mediefeltet generelt, og for andre interesserte lokalisert i østlandsregionen.

Innspillsmøtene vil ha et stort antall korte, forberedte innlegg og rikelig med tid til fri diskusjon i plenum. De som skal holde de korte innleggene blir bedt om å svare på følgende spørsmål: 

  • Hva er de største truslene mot norsk mediemangfold i årene fremover?
  • Hvordan kan vi sikre hele befolkningen tilgang på nyheter, aktualiteter og samfunnsdebatt?

Utvalget fulgte opp med lignende innspillsmøter i Tromsø 3. februar, i Trondheim 10. mars og i Bergen 9. mai i 2016. Informasjon om møtene ble lagt ut fortløpende her og på utvalgets Facebook-side.

Utvalget inviterte bredt til alle de fire innspillsmøtene. Ta kontakt med Mediemangfoldets sekretariat hvis du har spørsmål om innspillsmøtene. Lars Øyen og Marita Bergtun arbeider på heltid i sekretariatet.