Mediemangfoldsutvalgets innspillsmøte i Bergen

Mediemangfoldsutvalget inviterte til nasjonale og regionale innspillsmøter i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen. Innspillsmøtet i Bergen var 9. mai.

Sendingen er produsert av Bergens Tidende:

Informasjon om de ulike innspillsmøtene vil legges ut fortløpende på regjeringen.no og på utvalgets Facebook-side.

Tid: Mandag 9. mai 2016 kl. 14.00-17.00 (kaffe og registrering fra kl. 13.45)
Sted: Bergens Tidende, Krinkelkroken 1

Program

  1. Utvalgsleder Knut Olav Åmås ønsker velkommen
  2. Innledninger ved Pål Bjerketvedt, sjefredaktør og administrerende direktør i NTB, Tomas Bruvik, ansvarlig redaktør og daglig leder i Kvinnheringen, Hilde Sandvik, Broen.xyz, Dag Rune Olsen, rektor ved UiB, Thomas Hellum, fotograf og prosjektleder for sakte-TV i NRK Hordaland, Jon Peder Opsahl, journalistikkstudent ved UiB, Astrid Espeland, ansvarlig redaktør i Suldalsposten, Petter Ole Jakobsen, CTO i Vizrt, Jan Stian Vold, nyhetsredaktør i Bergens Tidende, Helle Sjøvaag, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB og Jan Ove Årsæther, nyhets- og sportsredaktør i TV 2.

    Innlederne er bedt om å besvare følgende spørsmål:

    - Hva er de største truslene mot norsk mediemangfold i årene fremover, sett fra et nasjonalt og regionalt perspektiv? 

    - Hvordan kan vi sikre hele befolkningen tilgang på nyheter, aktualiteter og samfunnsdebatt?

  3. Kaffe/mingling
  4. Diskusjon og innlegg fra salen

Ved spørsmål kontakt sekretariatet

Skriftlige innspill med svar på spørsmålene kan sendes til mediemangfoldsutvalget@kud.dep.no.

Alle innspill regnes som saksdokument. Det innebærer at de vil bli arkivert og behandlet på samme måte som andre saksdokumenter i forvaltningen. Innspillene vil bli lagt ut på regjeringen.no, men utvalget vil ikke besvare eller kommentere enkeltinnspill.