Mediemangfoldsutvalgets innspillsmøte i Oslo

Mediemangfoldsutvalget inviterer til nasjonale og regionale innspillsmøter i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen. Møtet i Oslo var 25. januar.

Nett-tv Mediemangfoldsutvalgets innspillsmøte

Se sendingen her

Se sendingen her

Informasjon om de ulike innspillsmøtene vil legges ut fortløpende på regjeringen.no og på utvalgets Facebook-side.

Tid: Mandag 25. januar 2016 kl. 10.00-14.00
Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59.

Program

10.00-ca. 11.30:

 

 

 

 

Korte innledninger (maks 8 min.) ved Espen Egil Hansen, sjefredaktør i Aftenposten, Jan Grønbech, sjef i Google Norge, Thomas Spence, leder i Norsk Journalistlag, Ivar Steen-Johnsen, kanalansvarlig i Nordic Screens, Linn Winsnes Rosenborg, blogger bak «Kommentarfeltet» og Magne Otterdal, sjefredaktør i Oslo Business Memo, Mona Solbakk, direktør for NRK Sápmi og Monica Ifejilika, skribent og artist.

Innlederne er bedt om å besvare følgende to spørsmål:

  • Hva er de største truslene mot norsk mediemangfold i årene fremover? 
  • Hvordan kan vi sikre hele befolkningen tilgang på nyheter, aktualiteter og samfunnsdebatt?
11.30-13.00: Spørsmål og diskusjon.
13.00-14.00: Enkel lunsj med mingling og mulighet for å fortsette diskusjonen.

Ved spørsmål kontakt sekretariatet

Skriftlige innspill med svar på spørsmålene kan også sendes til mediemangfoldsutvalget@kud.dep.no.

Alle innspill regnes som saksdokument. Det innebærer at de vil bli arkivert og behandlet på samme måte som andre saksdokumenter i forvaltningen. Innspillene vil bli lagt ut på regjeringen.no, men utvalget vil ikke besvare eller kommentere enkeltinnspill.