Sammensetning av mediemangfoldsutvalget

Utvalgets medlemmer

  • Leder: Knut Olav Åmås, direktør for stiftelsen Fritt Ord (Oslo)
  • Ellen Altenborg, siviløkonom, konsulent og dr. oecon (Bærum/Arendal)
  • Ivar Rusdal, styreleder i Nordsjø Media (Sandnes)
  • Hildegunn Soldal, teknologi- og utviklingsdirektør i Dagbladet (Oslo)
  • Hallvard Moe, professor i medievitenskap ved UiB (Bergen)
  • Gunnar Stavrum, ansvarlig redaktør i Nettavisen (Oslo)
  • Olav T. Sandnes, administrerende direktør i TV2 (Bergen)
  • Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK (Oslo)
  • Randi Øgrey, leder i Mediebedriftenes Landsforening (Oslo)
  • Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø Blad (Bø i Telemark)